تعریف نغمه از فارابی

منبع:

کتاب: موسیقی شناخت

کارنامه ی دانشوران ایران و اسلام

تلخیص و باز نویسی کتاب موسیقی کبیر اثر ابونصر محمد فارابی
ـ تألیف نیمه ی اول قرن چهارم هجری ـ

به کوشش سلمان سالک ( 1352 )

زیر نظر: اکبر ایرانی و علی رضا مختار پور

ناشر: مؤسسه فرهنگی اهل قلم

چاپ اول: زمستان 1381

قیمت: 850 تومان

*Mahsa**Sarab*
 
/ 2 نظر / 62 بازدید
سارا

سلام دووووست چطوری؟ بابا اگه پسر میشدم که باید ابرو ورمیداشتم[نیشخند] خوب شد که پسر نشدم[نیشخند] راستی آهنگه وبتو دوس دارم. عشق است سیروان[نیشخند]

ژاله رخ

آپم مهسا جوون ایندفعه شاد منتظریم[زبان]