آزاد آزادم ببین، چون عشق درگیر من است . . . . .

آزاد آزادم ببین

چون عشق درگیر من است

دیگر گذشت آن دوره که

تقدیر زنجیر من است

امروز تصویر من است

با عشق تو بر باد رفت

آن آبروی مختصر

من روح بارانم ببین

چون عشق درگیر من است

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 24 بازدید