سخنان بزرگان ـ انسان، تربیت، فهمیدن

انسان هم چون رودخانه است، هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.

منتسکیو

××××××××××

کسی که کوچک ترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آن را هم نمی تواند حفظ کند.

ریشتر

××××××××××

سه چیز خیلی سخت است: فولاد، الماس و خویشتن شناسی.

فرانکلین

××××××××××

تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولش آغاز کرد.

ناپلئون

××××××××××

فهمِدن همیشه بهتر از آموختن است.

لوبون

*Mahsa**Sarab* 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
آسمان من

به سلامتی مگس که یادمون داد زیاد که دور کسی بگردی آخرش میزنه تو سرت !