یوهان سباستین باخ ـ کنچرتوهای براندنبورگ، 1721 ـ از شماره 1046 تا 1051

منبع:

کتاب: آثار کلیدی موسیقی

نوشته ی: ژان ژاک سولی، گی للون

ترجمه: دکتر محمد مجلسی

نشر: دنیای نو

چاپ سوم: 1388

قیمت: 11000 تومان

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 27 بازدید