کمی عوض شدم . . . . .

کمی عوض شدم،
دیری است از خداحافظی ها غمگین نمی شوم،
به کسی تکیه نمی کنم،
از کسی انتظار محبت ندارم، خودم بوسه می زنم بر دستانم،
سر به زانو هایم می گذارم و سنگ صبور خودم می شوم . . . . .

*Mahsa**Sarab*

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
سارا

مهسا شومارت و نیدارم یه اس بزن زیرش بنویس مهسا روان [نیشخند] اینقدم غر غر نکن موهات سفید شد[نیشخند]