عشق فقط "دو تا آدم " میخواد . . . . .

ﻋﺸــــــﻖ . . . . .
ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد . . . . .
ﻧــــﻪ زیبایــــی . . . . . 
و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه . . . . .
ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ . . . . .
ﺗأﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ: ﺁﺩﻡ . . . . . !

*Mahsa**Sarab*

/ 2 نظر / 19 بازدید
ژاله رخ

شوهر چیه؟؟ ایششششششششششششش من فعلا یه عشق دارم اونم کنکورمه فعلا واس کنکورم همسری کنم این یه سالو شاهکار کردم سارا گوناهه طفلکی ! منم دوست دارم عزیزم دلم برات تنگ میشه ه ه ه

عصبانی

ﻋﺸــــــﻖ . . . . . ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد . . . . . ﻧــــﻪ زیبایــــی . . . . . و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه . . . . . ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ . . . . . ﺗأﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ: ﺁﺩﻡ . . . . . !