NLP چیست؟

NLP یا نورو_لنگوئیس تیک پروگرامینگ ( برنامه ریزی عصبی _ روانشناسانه ) علمی است که به مطالعه ی فضایل و کارآیی های انسان می پردازد و به جمع آوری و تدوین یک مجموعه یا بدنه ی علمی اقدام می کند که نمایانگر این مضمون است که چگونه انسان در جریان زندگی برای تجربیات خویش به خلق معانی و مفاهیمی می پردازد و یا با دیگران ارتباط برقرار می سازد.

ما باید به صورت عملی و برای تمام مهارت هایی که به آن ها نیاز داریم، به الگو برداری از افراد موفق بپردازیم. اگر فردی بتواند به خوبی کاری را انجام دهد، ما هم می توانیم به خوبی آن مهارت را یاد بگیریم. در این وضعیت ما باید با دقت و با شرح و تفصیل کافی به جمع آوری اطلاعاتی بپردازیم که برای موفقیت ضروری اند و آن ها را به صورتی آماده و مرتب کنیم که برای انجام دادن کار لازم اند. صد البته که در این زمینه تنگناها و محدودیت هایی نیز وجود دارند. کارآرایی ما در زمینه های مختلف تحت تأثیر برخی از محدودیت های قدرت جسمی، مهارت و قدرت ذهنی، سن، وضعیت محیطی و. . . قرار می گیرد. ما باید به صورت واقع بینانه قابلیت خود را در مقایسه با هر یک از این وضعیت بسنجیم و در مواردی که مقدور باشد، به رفع این محدودیت بپردازیم.

منبع:

کتاب: NLP روانشناسی موفقیت

نوشته ی: یان مک درموت، وندی جاگو

ترجمه ی: دکتر رضا جمالیان

انتشارات نسل نو اندیش  

تهران، چ اول، 1386.

*Mahsa**Sarab* 
 
/ 0 نظر / 20 بازدید