فلسفه ـ پیشگفتار

منبع:

کتاب: کلیات فلسفه به زبان ساده

به ویژه برای دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش سیاسی

نوشته ی: دکتر ملیحه صابری نجف آبادی

چاپ اول: زمستان 1389

چاپ دوم: پاییز 1392

قیمت: 60000 ریال 

*Mahsa**Sarab* 
/ 0 نظر / 23 بازدید