موریس راول ـ دافنیس و کلوئه ـ باله در یک پرده و سه تابلو ـ 1912

منبع:

کتاب: آثار کلیدی موسیقی

نوشته ی: ژان ژاک سولی، گی للون

ترجمه: دکتر محمد مجلسی

نشر: دنیای نو

چاپ سوم: 1388

قیمت: 11000 تومان

*Mahsa**Sarab*
/ 1 نظر / 56 بازدید
یلدا

متن جالبی بود.