قدرت ( روندا بایرون )

 

قدرت مثبت عشق از هیچ، چیزهای خوب می سازد و بر تعداد آن می
افزاید حتی به جوانب منفی زندگی شما رنگ و بویی تازه می بخشد.

 

شما در تمام روزهای زندگی، حتی در تمام لحظات آن، باید بدین
فکر باشید که یا عشق بورزید یا قدرت مثبت آن را مهار کنید.

 

قانون جاذبه یعنی قانون عشق، در واقع همان قانونی که زندگی
تان را زیر سلطه دارد.

 

هر طور رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهد شد. اگر عملکرد
شما جنبه مثبت داشته باشد عکس العملی مثبت را تجربه خواهید کرد و اگر با در نظر
گرفتن جوانب منفی کاری را انجام دهید، نتایجی منفی هم دریافت خواهید کرد.

 

رویدادهای زندگی اتفاقی پیش نمی آید بلکه نوع عملکرد شما
تعیین کننده عکس العمل کائنات است.

 

فرقی نمی کند اندیشه و احساس شما خوب باشد یا بد، چون در هر
دو صورت نتایج آن ها دقیقاً و به طور ناخود آگاه نظیر پژواک صدا به سوی خودتان باز
می گردد.

 

آن دست از افراد که همیشه به جای تفکر و صحبت در مورد آن چه
که دوست ندارد از مواردی می گویند که به آن ها عشق می ورزند از زندگی های محشر و
پربار برخوردارند!

 

به بیان اتفاقات خوب روز بپردازید و از علایق خود صحبت کنید
تا آن چه را که دوست دارید به سوی شما رهسپار شود.

 

تا وقتی توانایی نامحدود تفکر و صحبت در رابطه با آن چه
دوست دارید درون شما وجود دارد، می توانید زندگی تان را تغییر بدهید، بنابراین قادر
هستید به هر آن چه زندگی تان را ایده آل می سازد چنگ زنید!

 

به عشق ورزیدن عادت کنید، چون وقتی عشق می ورزید از قدرتمند
ترین قدرت جهان استفاده کرده اید.

*Mahsa**Sarab*   
/ 5 نظر / 24 بازدید
آسمان من

ساده لباس بپوش، ساده راه برو اما در برخورد با دیگران ساده نباش زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند برای درهم شکستن غرورت . . .

آسمان من

یه رابطه ازاونجائی خراب میشه که توناراحتش میکنی و یکی دیگه آرومش..

آسمان من

بی شک جهان رابه عشق کسی آفریده اند چون من که آفریده ام ازعشق جهانی برای تو حسین پناهی

آسمان من

سلامــ دوستیــ با موضوعــ " سایهــ یـــ نامرد " آپمــ ،زویــ بیاخوشحالــ میشمــ نظرتــ رو بدونمــ

آسمان من

وقتی سر دعوا ها و مشکلات همش تو کوتاه میای کم کم انقدر کوتاه میشی که بعضی ها فکر میکنن صندلی هستی و سوارت میشن و پایین هم نمیان.