بیماری نادری است . . . . .

بیماری نادریست . . . . .
این کــــه نگاهــــت . . . . .
به هــــــــر چه بیفتد . . . . .
دلــــت برای کسی تنگ شود . . . . . !

*Mahsa**Sarab*

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمیرا

سلام مهسا جان حالت چطوره گلم؟