ایگور استراوینسکی ـ تقدیس بهار، باله در دو تابلو، 1913

منبع:

کتاب: آثار کلیدی موسیقی

نوشته ی: ژان ژاک سولی، گی للون

ترجمه: دکتر محمد مجلسی

نشر: دنیای نو

چاپ سوم: 1388

قیمت: 11000 تومان

*Mahsa**Sarab*
/ 0 نظر / 56 بازدید