رمز خوشبختی در نپذیرفتن شکست نهفته است . . . . .

رمز خوشبختی در نپذیرفتن شکست نهفته است. انسان شجاع به مشکلات لبخند می زند و شکست تنها زمانی رخ می دهد که تلاشی در کار نباشد. همیشه زمان را بسنجید. گاهی باید عمل کرد و گاهی هم باید انتظار کشید. به یاد داشته باشید که در زندگی بعضی از بهترین چیزها را نمی توان با عجله به دست آورد. پس صبوری خودتان را حفظ کنید. پیش از رسیدن میوه را نکنید، چون بعد از رسیدن میوه است که خبرهای خوشی به شما خواهد رسید.

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 48 بازدید