عشق بورزید . . . . .

اگر به خود عشق بورزید، ظرفیت بیش تری برای عشق ورزیدن به دیگران خواهید داشت. عشقتان را در عمل به عزیزان خود نشان دهید، زیرا عشق نه یک احساس، بلکه یک عمل است. اگر می خواهید از عشق بیش تری بهره مند شوید، مجبور نیستید لحظات بزرگ جدیدی خلق کنید، کافی است برخی از لحظات قدیمی را به یاد آورید.

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 39 بازدید