خانواده ـ دودی اسمیت

منبع:

کتاب: سوپ جوجه برای تقویت روح دختران و پسران

تلاش _ تفاوت _ دوستی _ خانواده

نویسندگان: جک کنفیلد _ مارک ویکتور هنسن

مترجم: ندا شاد نظر

انتشارات: عقیل

عنوان دیگر: داستان هایی از زندگی، عشق و آموزش

موضوع: نوجوانان _ راه و رسم زندگی

شماره کتاب شناسی ملی: 1183285

قیمت: 40000 ریال

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 28 بازدید