قدر روزهای خوش در زندگیتان را بدانید.

آیا به راستی می دانیم زندگی چیست؟ حتماً می گویید: تکرار روزها و شب ها، به علاوه تکرار مشکلات منهای شادی مساوی با زندگی. اما من می گویم زندگی همچون دایره ای است که حجم آن به اندازه ی گسرش آگاهی ما متغیر است و آیا گسترش آگاهی بدون تجربه ی مشکلات، امکان پذیر می باشد؟

شاید لحظه ها آغشته به مشکلات باشند و همواره روی دایره ی زندگی بچرخند و تکرار شوند، اما در عین حال عقاید و افکار ما نیز در این چرخه رشد پیدا می کنند با کمی اراده، شجاعت و کمی امید می توان مشتاقانه روی آن دایره به گردش در آمد و زندگی را ارج نهاد. زندگی تکرار تکرار هاست، اما فقط یک بار تکرار می شود! پس قدر روزهای خوش در زندگیتان را بدانید.

قدر روزهای خوش در زندگیتان را بدانید.  

*Mahsa**Sarab*

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
Asemane man

زندگى دو چهره داره یا به بازیت میگیره یا به بازیش میگیرى انتخاب باخودته [لبخند]