شاید کم بگویند . . . . . دوستت دارم . . . . .

آدم هایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم”

یا شاید اصلاً به زبان نیاورند دوست داشتنشان را … بهشان خرده نگیرید!

این آدم ها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد،

مسئولیت دارد

ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی،

میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی، تا تو شاد باشی …
آزارت نمیدهد، دلت را نمیشکند …
به هر دری میزند که با تو باشد

   

     

 

*Mahsa**Sarab* 

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
یلدا

[نیشخند][قلب]