محمد تقی بهار ( ملک الشعرا ) ـ شاعری هنر پرور و وطن دوست.

منبع:

کتاب: گنجینه تاریخ ایران محمد تقی بهار ( ملک الشعرا )

مؤلف: سعید قانعی

انتشارات: پل با همکاری نشر خلاق

نوبت چاپ: اول، 1389

قیمت: 2500 تومان

*Mahsa**Sarab*
/ 0 نظر / 23 بازدید