پسر ـ دختر

پسر
ﭖ: ﭘﺎﮎ
ﺱ: ﺳﺎﺩﻩ
ﺭ: ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ


 ﺩﺧﺘﺮ:
ﺩ: ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ
ﺥ: ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ
ﺕ: ﺗﻮﺍﻧﺎ
ﺭ: ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ


 ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺧﻮﺑﯿﻢ 
ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ :)))

*Mahsa**Sarab*

/ 2 نظر / 19 بازدید
Baset

ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺧﻮﺑﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ :))) wow,vaghan khosham umad az in post mamnun [گل]

سارا

راست میگی دیگه!!؟ باشه من بی صبرانه منتظرشم[بغل] خودم شخصا فدات[بغل] راستی در رابطه با این پستت این و بدون که همیشه دخترا بهتر بودن[نیشخند]