بافت و ساختار بدن و رابطه ی آن با جرم و بزهکاری

کتاب: ناسازگاری و بزهکاری در کودکان

چگونه با مشکل فرار از خانه و اعمال خلاف کودک مبارزه کنیم؟

نگرشی روان شناسی، تربیتی به رفتارها و واکنش های کودکان

نویسنده: هالوگ یاووزار

مترجم: قدیر گلکاریان 

انتشارات: طلایه

چاپ دوم: 1386

تعداد صفحه: 336

قیمت: 3000 تومان

 

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 26 بازدید