جلوه ای از «خود»

منبع:

کتاب: معـ ــ ساران

آنِ پنهان در نقش بندی

اثر: لویی هلمن

ترجمه ی: محمد احمدی نژاد

نشر: خاک ( ناشر برگزیده سال 77 )

نوبت چاپ اول: زمستان 1379

قیمت: 1900 تومان

*Mahsa**Sarab* 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید