کندی ـ قوای حاسه ( حواس پنج گانه ) و قوای متوسطه

منبع:

کتاب: علم النفس

روان شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

نویسنده: دکتر محمد عثمان نجاتی

مترجم: دکتر سعید بهشتی

به ضمیمه: اندیشه های ابتکاری

حکیم صدرالمتألهین شیرازی

در حوزه روان شناسی فلسفی

مشخصات نشر: تهران، رشد 1391

 *Mahsa**Sarab*
 
/ 1 نظر / 49 بازدید
دوست

تشکر مطلبت خیلی به دردم خورد [چشمک]