روزی می رسد . . . . .

روزی می رسد که در خیال خود
جای خالی ام را حس کنی
در دلت با بغض بگویی:
"کاش این جا بود "
اما من دیگر
به خوابت هم نمی آیم . . . . .

*Mahsa**Sarab* 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید