جامه ها

منبع:

کتاب: سرگشته

نوشته ی: جبران خلیل جبران

مترجم: سیمین پناهی فرد

انتشارات: نیک فرجام

نوبت چاپ: سوم 1388

*Mahsa**Sarab*
/ 0 نظر / 2 بازدید