مهربانم . . . . .

مهربانم

آغوشت خواستنی ترین جای امن دنیاست

وقتی برویم می گشائی اش

غرق آرامشم می کنی

پوست لطیف تنم در برخورد با اندامت

جانی دوباره میگیرد

لبانت را مهر لبانم که می کنی

خاموش می کنی ام از سخن

روشن می کنی ام از عمق وجود

آتشم می زنی با حرارتت

در عشق بازی ات با من

کیمیا گری می شوی، ستودنی

نفست را که به صورتم می دمی

عمری دوباره می دهی ام

بند بند وجودم التماس اندامت را می کند

گم می شوم در هر چه تویی

گم می شوی در تمام من

گم می شویم در هم

غرق می شوم در آغوشت

امن ترین جای دنیا

. . . . .

. . . . .

*Mahsa**Sarab* 
 
/ 3 نظر / 22 بازدید
رهرو

سلام مهسا جان علوم تربیتی هم رشته خوبیه. من با بچه های علوم تربیتی این ترم مبانی جامعه شناسی که درس سه واحدیه رو دارم. سال گدشته هم داشتم و کلا بچه های خوبی هستند. اگه تو دانشگاه ما قبول می شدی هم کلاسی می شدیم. تا سلامی دیگر یا حق [خداحافظ] [گل][گل][گل]

آسمان من

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا بدانی چه می کشم . . . آپم بدوبیا

پریانه

عالی بود[دست]