اصل ِ زن بودن یعنی . . . . .

اصل ِ زن بودن یعنی پناه ِ مرد شدن
و چه غرورِ عجیب و دلچسب و وسوسه انگیزی اگر تو زنی!
یک زنِ زیبا ، خندان ، آرام ، مهربان و صبور!!
تو می شوی تمامِ زندگیِ یک مردِ خسته و نگران و زحمت کش و شاید رنجور، فقط کافی است پیراهن خوشرنگِ دوست داشتنی اش را به پوشی و همیشه لبخند بزنی!
در آغوشش بگیری و آرام زیر گوشش بگویی: هی لعنتی ، می خواهمت!!!
و خواهی دید مردی را که شده تمامِ خواستن ،تمام ِ عشق ، تمامِ ماندن!!!‬ 

*Mahsa**Sarab*

 

/ 1 نظر / 38 بازدید