ویولا ـ آشنایی با سازها

منبع:

کتاب: در قلمرو موسیقی

آشنایی با موسیقی کلاسیک

رابرت شرمن و فیلیپ سلندن

ترجمه ی رضا رضایی، 1335

انشارات نشر افکار، تهران، 1383، 328 صفحه. 

قیمت: 5500 تومان، 8000 تومان با DVD

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 18 بازدید