وفات حضرت محمد ( ص ) و امام حسن ( ع ) تسلیت باد.

ما شیعه ی آیه ی اطیعوا الله ایم

در سوگ مصیبت رسول الله ایم

با ذکر حسین شور رضا می گیریم

ماتم زدگان اولیا الله ایم

وفات حضرت محمد ( ص ) و امام حسن ( ع ) رو به همه تسلیت می گم،

التماس دعا.

وفات حضرت محمد ( ص ) و امام حسن ( ع ) 

*Mahsa**Sarab* 
/ 3 نظر / 22 بازدید
ژالـــــــ❤ــه رخ

محتاجیم به دعا [گل]

ژالـــــــ❤ــه رخ

مـیــدونــیــنـ دِلــَــمـ چـــی مـــیـــخـــواد! خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـمـ بــِــگــــه: دیـــــوونــَــمـ کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـمـ هـــَـمــونــی کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…