چمدانم را گوشه ی اتاق می گذارم . . . . .

چمدانم را گوشه ی اتاق می گذارم،

تو را گوشه ی قلبم،

اشک را گوشه ی چشمم،

امید را در گاو صندوق گذاشته ام،

مراقبش باش،

دلم روی گاز است،

بوی سوختنی می آید،

هود را روشن کن . . . . .

 

میلاد تهرانی، گیلاس آبی

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 23 بازدید