چکیده ای از گفته ها و نظریات زولتان کودای درباره ی آموزش موسیقی

منبع:

آموزش موسیقی به کودکان به روش کودای

ترجمه ی: نصرت الله مهرگان

اژسبت شونی

نشر چشمه

چاپ سوم: پاییز 1389، تهران

قیمت: 2800 تومان

*Mahsa**Sarab*
/ 0 نظر / 41 بازدید