صدا می کنم تو را . . . . .

صدا می کنم " تو را "

این " جانی " که می گویی " جانم " را می گیرد . . . . . !

نزن این حرف ها را، دل من جنبه ندارد. موقعی که نیستی، دمار از روزگارم در می آورد!

 

*Mahsa**Sarab* 
 
/ 4 نظر / 22 بازدید
آسمان من

مســـــافر شهــــر غمــــی غریبــــی مثــل خودمـــــی دلـــــت گرفتــــه از همــــه غصـــه داری یه عالــــــمـه [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

آسمان من

فرقی نمیکنه به اندازه ی دل گنجشک دوستت داشته باشم یابه اندازه ی دل فیل مهم اینه که به اندازه ی یک " دل " دوستت دارم

آسمان من

مارایک دل ازخوبان جدانیست ولی صدحیف خوبان را وفانیست به دوستان دل سپردن کارسهل است زدوستان دل بریدن کار مانیست

آسمان من

برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست، جز نفهمیدن[افسوس]