سخنی از امام علی ( ع )

می دانید عید چه روزی است؟ همان روزی که در آن مرتکب گناه نشوید، بنابراین از گناه کردن بپرهیز، بیهوده قسم نخور چرا که برکت زندگی ات را از بین می برد، آدمیزاد شبیه ترین چیز به ترازو است، با نادانی سبک می شود و با دانش سنگین می شود.

*Mahsa**Sarab* 
/ 0 نظر / 23 بازدید