مقبرة الشعرا ـ تصویر و مزار گران قدر شهریار

گفتم چند تا عکس از مقبرة الشعرای تبریز بذارم،

عکس شاعر ترک کشورمون شهریار و مزار این شاعر بزرگ.

تبریز ـ مقبرة الشعرا ـ شهریار

 

تبریز ـ مقبرة الشعرا ـ شهریار

*Mahsa**Sarab*

 

/ 1 نظر / 34 بازدید