زندگی . . . . .

منبع:

کتاب: مبانی موفقیت

نوشته ی: جک کنفیلد

ترجمه ی: گیتی شهیدی

انتشارات: نسل نو اندیش

چاپ دوم: سال 1387

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 25 بازدید