انواع موسیقی کلاسیک ( موسیقی آوازی )

موسیقی آوازی

موسیقی آوازی عبارت است از توالی اصوات موسیقایی که از گلوی انسان خارج می شود. شاید این اساسی ترین فرم ساختن موسیقی باشد، زیرا بدون واسطه از خواننده به شنونده می رسد.

آواز _ لید

در قرون وسطی، تروبادورها از قلعه ای به قلعه ی دیگر می رفتند و آوازهای عشق و شوع و یأس می خواندند و گاه درگیر شایعات محلی می شدند و فاش می کردند که فلان آدم درباری مثلاً چه کاری با چه کسی کرده است. در فرانسه به این آوازها «شانسون» می گفتند. مادریگال آوازی بود در پنج یا شش قسمت؛ و عمدتاً شعری بود که به قالب موسیقی در می آمد. در آلمان، آواز را «لید» می نامیدند. لید به خصوص در عصر رمانتیک محبوبیت داشت. در لیدهای آهنگ سازانی مانند شوبرت، شومان و برامس شاهد اوج احساس و عاطفه هستیم.

موسیقی مقدس یا کلیسایی

سرودهای گرگوریوسی در سقف بلند کلیساهای جامع طنین می انداخت و شنوندگان عظمت خداوند را احساس می کردند. این سرودها و مونوفونیک و آکاپلّا، یعنی یک صدایی و بدون همراه بودند. در قرن یازدهم، آهنگ سازان رفته رفته پولیفونی برای دو صدا را پدید آوردند. موتت یک نمونه ی اولیه ی آن بود، و کلاً آوازی بود بر اساس متن لاتینی و به عنوان بخضی از مراسم کلیسا اجرا می شد. مس، آیین تقدیس، در دوره ی رنسانس رشد یافت و از آن بخش لاینفک موسیقی کلاسیک شد. آهنگ سازان، از موتسارت گرفته تا لئونارد برنستین، مس هایی ساخته اند که بعضی از آن ها آن قدرها هم که باید و شاید، سنگین نیستند.

کر

موسیقی کُرال نوعی تنظیم صداهاست. کُر زنان داریم و کُر مردان. اما بسیاری از کرها مختلط اند تا کل گسترده ی صداها را، از سوپرانو تا باس، در بر بگیرند.

اپرا

اپرا وقتی یک داستان نمایش گونه با موسیقیِ آوازی اجرا شود و یک ارکستر نیز اساس آن قرار گیرد، با اپرا سر و کار داریم ( اگر داستانی انجیلی به قالب موسیقی در آید، با اوراتوریو مواجهیم ). اپرا ممکن است مفرح باشد یا تراژیک، کوتاه یا طولانی، تخیلی یا واقعی، روحیه بخش یا مأیوس کننده. در عین حال، اپرا ممکن است هیجان آور و بسیار راضی کننده باشد.

منبع:

کتاب: در قلمرو موسیقی

آشنایی با موسیقی کلاسیک

رابرت شرمن و فیلیپ سلندن

ترجمه ی رضا رضایی، 1335

انشارات نشر افکار، تهران، 1383، 328 صفحه.

قیمت: 5500 تومان، 8000 تومان با DVD

*Mahsa**Sarab* 
 
/ 0 نظر / 32 بازدید