عشق . . . . .

قلب های دو انسان، که رهگذران شب هستند، عاشق هم می شوند، اما هرگز نمی توانند به چشم های یک دیگر روشنی بخشند . . . . .

لیندا بیرتیش

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 5 بازدید