آن گاه که غرور کسی را له می کنی ـ سهراب سپهری

آن گاه که غرور کسی را له می کنی،
آن گاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آن گاه که شمع  امید کسی را خاموش می کنی،
آن گاه که بنده ای را نادیده می  انگاری،
آن گاه که حتی گوشت را می بندی 
تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آن گاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری
می خواهم بدانم،
دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا  کنی؟

سهراب سپهری

*Mahsa**Sarab* 
/ 1 نظر / 22 بازدید
سارا

خیلی قشنگ بود همیشه برام سوال بود که چرا ادما به احساسات هم احترام نمیزارن چجوری میشه که میتونن قلب هم و بشکونن؟ جالبه!!!!!