شرایط پیروزی ـ سیمز

شرایط پیروزی، همیشه آسان است. فقط باید مدت کوتاهی زحمت بکشیم، برای مدت کوتاهی از خود بردباری نشان دهیم، همیشه باور داشته باشیم و هرگز برنگردیم. 

سیمز

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 3 بازدید