شازده کوچولو

کرورها سال است که گل ها خار می سازند و با وجود این کرورها سال است که بره ها گل ها را می خورند. آن وقت هیچ مهم نیست آدم بداند پس چرا گل ها واسه ساختن خارهایی که هیچ وقت خدا به هیچ دردی نمی خورند این قدر به خودشان زحمت می دهند؟ جنگ میان بره ها و گل ها هیچ مهم نیست؟ این موضوع از آن جمع زدن های آقا سرخ روی شکم گنده مهم تر و جدی تر نیست؟ اگر من گلی رو بشناسم که که توی همه ی دنیا تک است و  جز رو اخترک خودم هیچ جای دیگر پیدا نمیشه و ممکن است یک روز صبح یک بره کوچولو، مفت و مسلم، بی این که بفهمد چی کار دارد می کند به یک ضرب پاک از میان ببردش چی؟ یعنی این هم هیچ اهمیتی ندارد؟ اگه کسی گلی را دوست داشته باشد که تو کرورها ستاره فقط یک دانه ازش هست واسه احساس خوشبختی همین قدر بس است که نگاهی به آن همه ستاره بیندازد و با خودش بگوید: « گل من یک جایی میان آن ستاره ها است »، اما اگر بره گل را بخورد برایش مثل این است که یک هو تمام آن ستاره ها بترکند و خاموش بشوند، یعنی این هم هیچ اهمیتی ندارد؟

شازده کوچولو

*Mahsa**Sarab*
/ 1 نظر / 23 بازدید
راحیل

تو اگر مرا می خواهی مرا اهلی کن اهلی کردن یعنی در من ایجاد علاقه کن وبه من سربزن به وبلاگممممممممممم