جونی بی جونز ـ کیک میوه ای بی مزه ی بد مزه ـ داستان تخیلی ـ ماجرا جویانه

منبع:

کتاب: جونی بی جونزو کیک میوه ای بی مزه ی بد مزه

نوشته ی: باربارا پارک 

مترجم: امیر مهدی حقیقت

مشخصات نشر: تهران، نشر ماهی، 1387

موضوع: داستان های تخیلی

موضوع: داستان های ماجراجویانه

گروه سنی: ب و ج

قیمت: 2000 تومان

*Mahsa**Sarab*
/ 0 نظر / 23 بازدید