من را دوست بدار

من را دوست بدار

بسان گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر

اول به من نگاه کن

بعد به من نگاه کن

بعد باز هم به من نگاه کن

جمال ثریا

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 8 بازدید