زندگی نامه ی «لودیویگ وان بتهوون» ـ 8

منبع:

کتاب: زندگانی بتهوون

نوشته ی: رومن رولان

ترجمه ی: محمود تفضّلی

چاپ هفتم: 1363

چاپ هشتم با حروف چینی جدید: 1378

*Mahsa**Sarab* 
/ 1 نظر / 23 بازدید
محمد طرف

سلام. از این که از سطحی بالاتر به موسیقی نگاه می کنی خوشحالم . همان که شوبرت گفت : آنجا که زبان از گفتن باز می ماند موسیقی آغاز می شود پاینده باشی