با همه ی متعلقاتش

منبع:

کتاب: غلط کردم

نوشته ی: شل سیلور اشتاین

مترجم: مهدی افشار

مشخصات نشر: تهران، شاپیکان، 1391.

موضوع: شعر آمریکایی ـ قرن 20 م ـ ترجمه شده به فارسی

موضوع: شعر فارسی ـ قرن 14 ـ ترجمه شده از انگلیسی

موضوع: شعر آمریکایی ـ قرن 20 م.

*Mahsa**Sarab* 
/ 2 نظر / 20 بازدید
سارا

ببخش عید تو هم مبارک عزیزممم[گل]

سمیرا

[گل][ماچ][قلب]