لویی آراگون ( 1982_1897 ) ـ شاعر مشهور فرانسوی

لویی آراگون _ این شاعر مشهور فرانسوی ابتدا از هواخواهان دادائیسم بود و بعدها به سوررئالیست ها پیوست. او در میدان جنگ، شعر مقاومت فرانسه را گردآوری کرد. آراگون شیفته ی عبدالرحمان جامی، شاعر بزرگ ایرانی بود و یکی از منظومه هایش راه تقلید از جامی، مجنونِ السا نام نهاد. السا نام همسر آراگون است و شعر مشهور چشمان السا، از مشهورترین اشعار اروپایی، درباره ی او سروده شده است.

*Mahsa**Sarab* 
/ 0 نظر / 37 بازدید