خدا گوید . . . . .

خدا گوید تو ای زیباتر از خورشید زیبایم . . . . . 

تو ای والاترین مهمان دنیایم . . . . .

شروع کن، یک قدم با تو . . . . .

تمام گام های مانده اش با من . . . . . !

*Mahsa**Sarab*
 
/ 2 نظر / 26 بازدید
بیخیال دنیا90

مَـــن سَــرمــ را بـ ــ ـالا میگیـــرمــ ! چــــونــ بـــ ـــ ـازی را بِــه کســی بــ ــــ ـاختـــمــ کِــــه بـــا خیــ ـــ ــانـت بـُـــرده بــــود!!!