خداوند پرسید . . . . . نیمه شعبان مبارک، تیر ماه 1392

خداوند پرسید: میخوری یا میبری؟

گفتم: می خورم،

من چه می دانستم، لذت ها را می برند، حسرت ها را می خورند . . . . .

 

خدایا امشب، شب نیمه شعبان هست،

بنده ی حقیرت رو با دست پر از درگاهت به سوی ادامه ی زندگی روانه کن،

الهی آمین،

انشاالله.

دوم تیر 1392، یک شنبه

*Mahsa**Sarab* 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
یلدا

[فرشته]