غلام حسین درویش

منبع:

کتاب: بزرگان موسیقی ایران

گرد آورنده: سمیرا بیطرفان

مشخصات نشر: تهران، کاکتوس، 1387

موضوع: موسیقی دانان ایرانی، سرگذشت نامه

شماره کتاب شناسی ملی: 1512744

قیمت: 10000 ریال

*Mahsa**Sarab*
/ 0 نظر / 26 بازدید