لایق . . . . .

لایق تو فردی نیست جز آن فردی که:

تو را انتخاب می کند نه امتحان . . . . .

تو را نگاه کند نه این که ببیند . . . . .

تو را حس کند نه این که لمست کند . . . . .

تو را بسازد نه این که بسوزاند . . . . .

تو را بیاراید نه این که بیازارد . . . . .

تو را بخنداند نه این که برنجاند . . . . .

تو را دوست بدارد و دوست بدارد . . . . .

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 33 بازدید