سراب

هر صدایی که در طبیعت ایجاد می شود نوعی موسیقی است که هر کسی قادر به درک آن نیست.

از آغاز پیدایش بشر در وجود او عضوی بوده بنام حنجره که صداهای مختلفی از آن تولید میشد و میشود و انسان با تغییر این صداها توانسته اصوات مختلفی ایجاد کند . وقتی صدای خوش بلبلی مقداری از آلام درونی وی را تسکین داده سعی کرده که با تقلید از صداها و لحن های خوش درون خود را نشاط بخشد .

موزیک : از muse میاید و آن نام هر یک از نه فرشته ای بوده که به همراه آپولون ( خدای موسیقی و هنرهای زیبا ) در کوه پار ناس ( واقع در یونان ) به سر میبردند و هر یک در فنی ازآواز و موسیقی مهارت داشتند .

در مورد پیدایش ساز ها‌ ( آلات موسیقی ) نظر بر این است که نخستین آلات موسیقی ضربی بوده است و انسان با زدن قطعه های سنگ یا استخوان و بعد ها چوب بهم دیگر صداهایی را ایجاد کرده است که بعدا" تبدیل به طبل و دهل و ضرب گردیده اند  با کشیده شدن زه کمان و ایجاد صدا بفکر تولید سازهای زهی افتاده و از الیاف گیاهی و سپس روده و بعد سیم ساز های زهی بوجود آمده اند .

پیدایش موسیقی همراه با سازهای مختلف مربوط به قرنها قبل از میلاد مسیح است . بطوریکه در یونان باستان اشعار هومر را برای تحریک سربازان با نوعی چنگ می خوانده اند . بودایی ها نیز اوراد مذهبی خود را با موسیقی میخواندند و ساز هایی مانند چنگ و عود و نی و طبل و شیپور در زمانهای قبل از میلاد وجود داشته اند .

عوامل تشکیل دهنده موسیقی :

1_ نت : الفبای مخصوص موسیقی است که دارای هفت گام است . نخستین بارشخصی بنام گیلساو که یک راهب ایتالیایی بوده نت را اختراع کرد و سپس در 930 میلادی تقسیم اصوات بنام نوما معروف شد و بعدها کباید خطوط نت و تطبیق آنرا با صورتهای هفتگانه بوجود آورد و در 1480 سن جان اسقف اعظم خطوط نت را تکمیل کرد . این هفت گام عبارتند از دو _ ر _ می _ فا _ سل _ لا _ سی .

2_ گام :عبارت است از هفت صدای متوالی که در فاصله های معین واقع شده اند . گام دو قسم است : گام بزرگ یاماژور ؛ گام کوچک یا مینور .

3_ مقام یا تنالیته : هر گاه یک قطعه موسیقی با نتهای معینی اجرا شود گویند آهنگ دارای تنالیته است .

4_ اکرد Accord مجموع چند صورت را اکرد گویند .

5_ نوا یا ملودی : مایه ی اصلی موسیقی است و از کلمه ملوس یونانی است بمعنای پیوستگی ، صوتهایی که هماهنگی داشته و به گوش شنونده مطبوع باشد .

6_ پولیفون : ملودی یا نوایی است که از چند ساز و آواز تشکیل شده باشد .

7_ ضرب یا ریتم : توالی ضربات آهنگ برای موزون کردن نوای موسیقی را گویند .

8_ هارمونی یا هم آهنگی : قواعد معینی است که ما بین صوتهای گوناگون در یک قطعه چند صدایی توافق و هم آهنگی بر قرار میکند .

                                                                                               

نوشته شده در شنبه ۱۳۸٧/۳/۱۱ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ توسط مهسا نظرات ()


Design By : Pichak